להוציא את ישראל מהמבוי הסתום

.יהודה ושומרון נמצאים תחת שליטה ישראלית מאז הניסיון הערבי לחסל את ישראל ב-1967, בימי מלחמת ששת הימים

.בספטמבר אותה שנה הצהירה הליגה הערבית בחרטום על “שלושת הלאווים” הידועים שלה –”לא לשלום עם ישראל, לא להכרה בישראל, לא למשא ומתן עם ישראל”

.היתה זו החלטה שרירותית זאת, ללא כל פשרה […]

Barenboïm et Ahmadinejad, même combat

Wagner fut un compositeur de premier rang et un novateur en musique, mais ce n’est pas pour cette raison qu’Hitler l’avait choisi comme un des emblèmes du Troisième Reich. C’était également un écrivain qui avait théorisé l’antisémitisme post-chrétien au moyen d’écrits appelant à l’élimination des Juifs. Il leur reprochait notamment la décadence de la culture […]

Sortir Israël de l’impasse

La Cisjordanie est sous contrôle israélien depuis la tentative arabe de liquider Israël en 1967, lors de la Guerre des Six-Jours. En septembre de la même année, la Ligue Arabe décrétait à Khartoum ses fameux « Trois Non », à savoir “non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d’Israël, non à la […]